بهبود روابط و افزایش صمیمیت

سطح یک: برنامه ریزی سریع و قدرتمند ناخودآگاه

 • شما همواره ارتباطات مثبت را گسترش میدهد
 • روابط شما سرشار از انرژی شادی و نشاط است
 • من در هر شرایطی خود واقعیم را بروز میدهم
 • احساس خوب در روابط از فاکتورهای اصلی شماست
 • روابط شما سرشار از احترام و اعتماد بیشتری میشود
 • من روح الهی هستم و جاذب روابط مثبت
 • دوستانتان همواره با شما برخوردی بسیار مناسب دارند
 • شما همیشه نگرش و حس مثبتی به روابطتان دارید
 • من کاریزمای الهی و عشقی لایتناهی دارم
 • گفتار و رفتار شما باعث خوشحالی همه است
 • خانواده و دوستانتان حس افتخار بیشتری به شما دارند
 • من ویژگیهای بسیار مثبت را در خودم میسازم
 • شما همواره بر روابطتان تاثیر مثبت میگذارید
 • شما جاذب افراد خوب و فوق العاده شاد و آرام هستید
 • من همواره در حال تکامل و رشد در روابط هستم
 • من فرستنده و گیرنده عشق و محبت هستم
 • روابط شما سرشار از احترام و اعتماد بیشتری میشود
 • من روح الهی هستم و جاذب روابط مثبت
 • دوستانتان همواره با شما برخوردی بسیار مناسب دارند
 • شما همیشه نگرش و حس مثبتی به روابطتان دارید
 • من کاریزمای الهی و عشقی لایتناهی دارم
 • گفتار و رفتار شما باعث خوشحالی همه است
 • خانواده و دوستانتان حس افتخار بیشتری به شما دارند
 • من ویژگیهای بسیار مثبت را در خودم میسازم
 • شما همواره بر روابطتان تاثیر مثبت میگذارید
 • شما جاذب افراد خوب و فوق العاده شاد و آرام هستید
 • من همواره در حال تکامل و رشد در روابط هستم
 • من فرستنده و گیرنده عشق و محبت هستم
 • شما همواره ارتباطات مثبت را گسترش میدهد
 • روابط شما سرشار از انرژی شادی و نشاط است
 • من در هر شرایطی خود واقعیم را بروز میدهم
 • احساس خوب در روابط از فاکتورهای اصلی شماست
 • خانواده و دوستانتان حس افتخار بیشتری به شما دارند
 • من ویژگیهای بسیار مثبت را در خودم میسازم
 • شما همواره بر روابطتان تاثیر مثبت میگذارید
 • شما جاذب افراد خوب و فوق العاده شاد و آرام هستید
 • من همواره در حال تکامل و رشد در روابط هستم
 • من فرستنده و گیرنده عشق و محبت هستم
 • شما همواره ارتباطات مثبت را گسترش میدهد
 • روابط شما سرشار از انرژی شادی و نشاط است
 • من در هر شرایطی خود واقعیم را بروز میدهم
 • احساس خوب در روابط از فاکتورهای اصلی شماست
 • روابط شما سرشار از احترام و اعتماد بیشتری میشود
 • من روح الهی هستم و جاذب روابط مثبت
 • دوستانتان همواره با شما برخوردی بسیار مناسب دارند
 • شما همیشه نگرش و حس مثبتی به روابطتان دارید
 • من کاریزمای الهی و عشقی لایتناهی دارم
 • گفتار و رفتار شما باعث خوشحالی همه است

و صدها عبارت و باور قدرتمندتر …

در مورد سطح یک

چرا هیچ شخصی در هیچ زمان و مکانی از روابط یکسان برخوردار نیست ؟
چرا آنچه که میخواهیم در روابطمان پیش نمی آید؟
زندگی انسان در حوزه روابط همواره در طول تاریخ یکی از بزرگترین  چالشها بوده و البته خواهد بود و این زیبایی دنیاست که فراوانی در خوبی و بدی ، فقر و ثروت ، تاریکی و روشنی بینهایت است . مساله مهم انتخاب ماست . کفه مثبت ترازو را انتخاب میکنید یا منفی را ؟
قطعا پاسخ شما مثبت است ولی نتایج شما ملکوس است . چرا ؟
چون هزاران هزار فکر و داده و اطلاعات در ذهن شما در حال پردازش است ولی شما در هر ثانیه به فقط یکی از آنها دسترسی دارید (همانی که به آن فکر میکنید یا بیان میکنید) ، اما حقیقت این است که همان افکاری که در سطح هوشیاری و آگاهی  ما نیستند و ما هیچ خبری از آنها نداریم و تعداشان نیز بسیار بسیار بسیار زیاد است (ذهنیت یا ناخودآگاه) ، در حال خلق رویدادهای زندگی ما هستند. همان ملیاردها شنیده و دیده ای که در طول زندگی در ذهنمان جای گرفته ، به باور و اعتقاد تبدیل شده و همین ها باعث خلق شرایط خوب یا بد در حوزه های مختلف مثل روابط یا ثروت میشود.
به طور کلی 3 اقدام بسیار موثر برای تغییر و بهبود زندگی عبارت است از:
1- تولید و انتقال  اطلاعات ، افکار و مفاهیم و باورهای مثبتِ جدید , با استفاده از عبارات تاکیدی (سطح یک)
2- هدایت کانون توجه فکری به علایق و ایده آل ها با استفاده از پرسشهای قدرتمند کننده (سطح دو)
3- پاک کردن اطلاعات قبلی مخصوصا بار احساسی منفی که در ذهن باقی مانده است (سطح سه)
در صورتی که یک شخص با استمرار و خودآگاهی ، این سه اقدام مهم و سازنده ذهنی را به شکل یک برنامه ریزیِ مثبت , روی قسمت ناخوآگاه ذهن پیاده سازی کند یا اصطلاحاََ به ملکه ذهنش تبدیل کند ، اتفاقات زندگی دستخوش دگرگونی میگردد.

در سطح یک حوزه روابط ، اطلاعات و باورهای قدرتمند کننده با هدف بهبود شرایط ، به راحتی , با سرعت بالا و خارج از دامنه درک خودآگاه و تحلیهای منطقی , وارد حافظه و ذهن ناخودآگاه شما میگردد و مدار ارتعاشی ذهن شما را بالاتر میبرد ، سپس بر اثر تکرار , باورها شکل میگیرند , احساس بهتر میشود و به تدریج شرایط روابطی شما (چه عشقی و خانوادگی ، چه دوستی ، چه کاری) بهتروبهتر میشود .

تمام اصول استفاده شده در ساخت محصولات سایت چرندُپرند بر اساس معتبرترین علوم و پر نتیجه ترین متدها میباشد.

انصراف شما به هر دلیلی در سطح یک تا مدت 72 ساعت پس از خرید امکان پذیر است و وجه پرداختی به شما عودت میگردد اما دسترسی شما به سطح دو و سه محدود میگردد . البته فایل سطح یک با هدف رشد جهانی به عنوان هدیه ای ارزشمند از طرف سایت چرندُپرندنزد نزد شما باقی میماند.

مشخصات: فایل دیجیتالی تصویری 10 دقیقه ای شامل صدها عبارت تاکیدی فوق العاده که در هر لحظه با سرعت (10X) , از طریق قدرت بینایی وارد حافظه میشود و سطح فرکانس ذهن شما را افزایش میدهد

سطح دو: سطح یک + هدایت توجه و افکار با پرسشها

 • چطور میتوان سطح انرژی مثبت روابط را فزونی بخشید ؟
 • روابط شما سرشار از انرژی شادی و نشاط است
 • چه احساسی دارید وقتی اعتبار زیادی در جامعه دارید ؟
 • من در هر شرایطی خود واقعیم را بروز میدهم
 • برای داشتن دوستان عالی چه چیز کار ساز است ؟
 • احساس خوب در روابط از فاکتورهای اصلی شماست
 • چطور میتوان شرایط بهتری در روابط ایجاد کرد ؟
 • روابط شما سرشار از احترام و اعتماد بیشتری میشود
 • برای بهبود روابط خانوادگی چه چیز کارساز است ؟
 • من روح الهی هستم و جاذب روابط مثبت
 • چرا دوست دارید روابط خوبتان را گسترش دهید ؟
 • دوستانتان همواره با شما برخوردی بسیار مناسب دارند
 • چرا میخواهید اطرافیانتان را بهتر درک کنید ؟
 • شما همیشه نگرش و حس مثبتی به روابطتان دارید
 • چطور میتوان حس خوب را در روابط گسترش داد ؟
 • من کاریزمای الهی و عشقی لایتناهی دارم
 • برای ایجاد روابط عالی با دیگران چه چیز کارساز است ؟
 • گفتار و رفتار شما باعث خوشحالی همه است
 • چطور هم میتوانم محبوب باشم هم اثر گذار؟
 • خانواده و دوستانتان حس افتخار بیشتری به شما دارند
 • چگونه هم عشق را تجربه کنم هم شادی دائمی را؟
 • من ویژگیهای بسیار مثبت را در خودم میسازم
 • خدایا چطور هم سپاسگذار باشم هم با مقتدر و محترم؟
 • شما همواره بر روابطتان تاثیر مثبت میگذارید
 • چرا میخواهم هم موفق باشم هم مثبت اندیش ؟
 • شما جاذب افراد خوب و فوق العاده شاد و آرام هستید
 • چطور هم روابط مثبت را تجربه کنم هم آرامش خاطر را؟
 • من همواره در حال تکامل و رشد در روابط هستم
 • چطور هم مورد اعتماد باشم هم خوشبختی را تجربه کنم؟
 • من فرستنده و گیرنده عشق و محبت هستم
 • چطور هم از روابطم لذت ببرم هم دیگران را درک کنم؟
 • شما همواره ارتباطات مثبت را گسترش میدهد
 • روابط شما سرشار از احترام و اعتماد بیشتری میشود
 • برای بهبود روابط خانوادگی چه چیز کارساز است ؟
 • من روح الهی هستم و جاذب روابط مثبت
 • چرا دوست دارید روابط خوبتان را گسترش دهید ؟
 • دوستانتان همواره با شما برخوردی بسیار مناسب دارند
 • چرا میخواهید اطرافیانتان را بهتر درک کنید ؟
 • شما همیشه نگرش و حس مثبتی به روابطتان دارید
 • چطور میتوان حس خوب را در روابط گسترش داد ؟
 • من کاریزمای الهی و عشقی لایتناهی دارم
 • برای ایجاد روابط عالی با دیگران چه چیز کارساز است ؟
 • گفتار و رفتار شما باعث خوشحالی همه است
 • چطور هم میتوانم محبوب باشم هم اثر گذار؟
 • خانواده و دوستانتان حس افتخار بیشتری به شما دارند
 • چگونه هم عشق را تجربه کنم هم شادی دائمی را؟
 • من ویژگیهای بسیار مثبت را در خودم میسازم
 • خدایا چطور هم سپاسگذار باشم هم با مقتدر و محترم؟
 • شما همواره بر روابطتان تاثیر مثبت میگذارید
 • چرا میخواهم هم موفق باشم هم مثبت اندیش ؟
 • شما جاذب افراد خوب و فوق العاده شاد و آرام هستید
 • چطور هم روابط مثبت را تجربه کنم هم آرامش خاطر را ؟
 • من همواره در حال تکامل و رشد در روابط هستم
 • چطور هم مورد اعتماد باشم هم خوشبختی را تجربه کنم؟
 • من فرستنده و گیرنده عشق و محبت هستم
 • چطور هم از روابطم لذت ببرم هم دیگران را درک کنم؟
 • شما همواره ارتباطات مثبت را گسترش میدهد
 • چطور میتوان سطح انرژی مثبت روابط را فزونی بخشید ؟
 • روابط شما سرشار از انرژی شادی و نشاط است
 • چه احساسی دارید وقتی اعتبار زیادی در جامعه دارید ؟
 • من در هر شرایطی خود واقعیم را بروز میدهم
 • برای داشتن دوستان عالی چه چیز کار ساز است ؟
 • احساس خوب در روابط از فاکتورهای اصلی شماست
 • چرا میخواهید اطرافیانتان را بهتر درک کنید ؟
 • شما همیشه نگرش و حس مثبتی به روابطتان دارید
 • چطور میتوان حس خوب را در روابط گسترش داد ؟
 • من کاریزمای الهی و عشقی لایتناهی دارم
 • برای ایجاد روابط عالی با دیگران چه چیز کارساز است ؟
 • گفتار و رفتار شما باعث خوشحالی همه است
 • چطور هم میتوانم محبوب باشم هم اثر گذار؟
 • خانواده و دوستانتان حس افتخار بیشتری به شما دارند
 • چگونه هم عشق را تجربه کنم هم شادی دائمی را؟
 • من ویژگیهای بسیار مثبت را در خودم میسازم
 • خدایا چطور هم سپاسگذار باشم هم با مقتدر و محترم؟
 • شما همواره بر روابطتان تاثیر مثبت میگذارید
 • چرا میخواهم هم موفق باشم هم مثبت اندیش ؟
 • شما جاذب افراد خوب و فوق العاده شاد و آرام هستید
 • چطور هم روابط مثبت را تجربه کنم هم آرامش خاطر را ؟
 • من همواره در حال تکامل و رشد در روابط هستم
 • چطور هم مورد اعتماد باشم هم خوشبختی را تجربه کنم؟
 • من فرستنده و گیرنده عشق و محبت هستم
 • چطور هم از روابطم لذت ببرم هم دیگران را درک کنم ؟
 • شما همواره ارتباطات مثبت را گسترش میدهد
 • چطور میتوان سطح انرژی مثبت روابط را فزونی بخشید ؟
 • روابط شما سرشار از انرژی شادی و نشاط است
 • چه احساسی دارید وقتی اعتبار زیادی در جامعه دارید ؟
 • من در هر شرایطی خود واقعیم را بروز میدهم
 • برای داشتن دوستان عالی چه چیز کار ساز است ؟
 • احساس خوب در روابط از فاکتورهای اصلی شماست
 • چطور میتوان شرایط بهتری در روابط ایجاد کرد ؟
 • روابط شما سرشار از احترام و اعتماد بیشتری میشود
 • برای بهبود روابط خانوادگی چه چیز کارساز است ؟
 • من روح الهی هستم و جاذب روابط مثبت
 • چرا دوست دارید روابط خوبتان را گسترش دهید ؟
 • دوستانتان همواره با شما برخوردی بسیار مناسب دارند

و صدها جهت دهی پیشرفته تر …

در مورد سطح دو

چطور میتوان توجه ذهن و نگرش فکری را چه در لحظه حال و چه در تمام زمانها و مکانها , با هدفِ لذّت بیشتر در روابط , مثبت و ایده آل کنیم؟

اگر مثلا در حوزه روابط عشقی با دو نگرش از خودتان سوال کنید (1- چطور امروز با همسرم لحظات خوشی را بگذرانم؟ 2- امروز چطور حال همسرم را بگیرم؟ ) در هر دو صورت شما در حال خلق نتایج در شرایط ارتباطی , به شکل بسیار دقیق و متناسب با پرسشتان هستید , چه و چه منفی.
خب این را همه میدانیم اما چیزی که اهمیت دارد این است: چگونه در هر لحظه و در هر شرایطی ذهنیت و احساس را مثبت نگه داریم و بهترین واکنش احساسی را نشان بدهم ؟
خب ساده و خلاصه شده باید گفت اگر شما در فرهنگی رشد یافته اید که در مورد روابط پُر بوده از شک , قضاوت , شکایت و حسادت و دروغ و کینه و… بی شک شما به صورت ناخواسته و ناخودآگاه با همین مفاهیم از طریق عبارات منفی ، برنامه ریزی شده اید و بی شک اتفاقاتی متناسب با برنامه ذهنی خودتان را تجربه میکنید (و برعکس).
حال چگونه این برنامه ریزی را در سطح ناخودآگاه (و نه در سطح خودآگاه) تغییر دهیم؟
خواندن و نوشتن و بیان کردن عبارات تاکیدی قدرتمند کننده ، چه در لحظه (احساس خوب) و چه در مدت زمان (اتفاقات خوب) ، باعث پیشرفت و رشد ذهنیت میشود. پرسش سوالات مثبت نیز باعث طرح مساله برای ذهن میشود و اگر سوالات مثبت باشند پاسخ ها و نتایج مثبت نیز حاصل میشوند.

سطح دوم دربُعد روابط به آموزش ذهن ناخودآگاه (که خالق شرایط مثبت و منفی زندگی است) ، از طریق پرسیدن میپردازیم و صدها سوال مثبت را به راحتی و با هدف افزایش کیفیت در روابط ، با سرعتی خارج از درک ذهن خودآگاه (همان بخشی که وظیفه نگهبانی از ناخودآگاه یا همان کودک درون را دارد و معمولا همیشه با منطق ضعیف خودش جلوی ورود اطلاعات مثبت و سازنده را میگیرد ) ، وارد حافظه و ناخودآگاه میکنیم و به تدریج ، نتایج ، شرایط و احساسی که شما در ارتباطاتِ خودتان تجربه میکنید بهترومثبت تر میشود.

تمام اصول استفاده شده در ساخت محصولات سایت چرندُپرند بر اساس معتبرترین علوم و پر نتیجه ترین متدها میباشد.

پیش نیاز: سطح یک

مشخصات: فایل دیجیتالی تصویری 10 دقیقه ای شامل صدها عبارت تاکیدی فوق العاده و صدها سوال مثبت و هدفمند که در هر لحظه با سرعتِ زیاد (20X) , از طریق قدرت بینایی وارد حافظه میشود و فرکانس ذهنی شما را بالاتر میبرند.

سطح سه: سطح یک + سطح دو + پاکسازی باورهای مخرب

 • روابط شما سرشار از احترام و اعتماد بیشتری میشود
 • برای بهبود روابط خانوادگی چه چیز کارساز است ؟
 • خدایاشکرت متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش
 • من روح الهی هستم و جاذب روابط مثبت
 • چرا دوست دارید روابط خوبتان را گسترش دهید ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • دوستانتان همواره با شما برخوردی بسیار مناسب دارند
 • چرا میخواهید اطرافیانتان را بهتر درک کنید ؟
 • خدایاشکرت متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش
 • شما همیشه نگرش و حس مثبتی به روابطتان دارید
 • چطور میتوان حس خوب را در روابط گسترش داد ؟
 • خدایاشکرت متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش
 • من کاریزمای الهی و عشقی لایتناهی دارم
 • برای ایجاد روابط عالی با دیگران چه چیز کارساز است ؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • گفتار و رفتار شما باعث خوشحالی همه است
 • چطور هم میتوانم محبوب باشم هم اثر گذار؟
 • خدایاشکرت متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش
 • خانواده و دوستانتان حس افتخار بیشتری به شما دارند
 • چگونه هم عشق را تجربه کنم هم شادی دائمی را؟
 • خدایاشکرت متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش
 • من ویژگیهای بسیار مثبت را در خودم میسازم
 • خدایا چطور هم سپاسگذار باشم هم با مقتدر و محترم؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • شما همواره بر روابطتان تاثیر مثبت میگذارید
 • چرا میخواهم هم موفق باشم هم مثبت اندیش ؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • شما جاذب افراد خوب و فوق العاده شاد و آرام هستید
 • چطور هم روابط مثبت را تجربه کنم هم آرامش خاطر را ؟
 • متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • من همواره در حال تکامل و رشد در روابط هستم
 • چطور هم مورد اعتماد باشم هم خوشبختی را تجربه کنم؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • من فرستنده و گیرنده عشق و محبت هستم
 • چطور هم از روابطم لذت ببرم هم دیگران را درک کنم ؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • شما همواره ارتباطات مثبت را گسترش میدهد
 • چطور میتوان سطح انرژی مثبت روابط را فزونی بخشید ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • روابط شما سرشار از انرژی شادی و نشاط است
 • چه احساسی دارید وقتی اعتبار زیادی در جامعه دارید ؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • من در هر شرایطی خود واقعیم را بروز میدهم
 • برای داشتن دوستان عالی چه چیز کار ساز است ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • احساس خوب در روابط از فاکتورهای اصلی شماست
 • چطور میتوان شرایط بهتری در روابط ایجاد کرد ؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • من در هر شرایطی خود واقعیم را بروز میدهم
 • برای داشتن دوستان عالی چه چیز کار ساز است ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • احساس خوب در روابط از فاکتورهای اصلی شماست
 • چطور میتوان شرایط بهتری در روابط ایجاد کرد ؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • روابط شما سرشار از احترام و اعتماد بیشتری میشود
 • برای بهبود روابط خانوادگی چه چیز کارساز است ؟
 • خدایاشکرت متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش
 • من روح الهی هستم و جاذب روابط مثبت
 • چرا دوست دارید روابط خوبتان را گسترش دهید ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • دوستانتان همواره با شما برخوردی بسیار مناسب دارند
 • چرا میخواهید اطرافیانتان را بهتر درک کنید ؟
 • خدایاشکرت متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش
 • شما همیشه نگرش و حس مثبتی به روابطتان دارید
 • چطور میتوان حس خوب را در روابط گسترش داد ؟
 • خدایاشکرت متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش
 • من کاریزمای الهی و عشقی لایتناهی دارم
 • برای ایجاد روابط عالی با دیگران چه چیز کارساز است ؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • گفتار و رفتار شما باعث خوشحالی همه است
 • چطور هم میتوانم محبوب باشم هم اثر گذار؟
 • خدایاشکرت متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش
 • خانواده و دوستانتان حس افتخار بیشتری به شما دارند
 • چگونه هم عشق را تجربه کنم هم شادی دائمی را؟
 • خدایاشکرت متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش
 • من ویژگیهای بسیار مثبت را در خودم میسازم
 • خدایا چطور هم سپاسگذار باشم هم با مقتدر و محترم؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • شما همواره بر روابطتان تاثیر مثبت میگذارید
 • چرا میخواهم هم موفق باشم هم مثبت اندیش ؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • شما جاذب افراد خوب و فوق العاده شاد و آرام هستید
 • چطور هم روابط مثبت را تجربه کنم هم آرامش خاطر را ؟
 • متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • من همواره در حال تکامل و رشد در روابط هستم
 • چطور هم مورد اعتماد باشم هم خوشبختی را تجربه کنم؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • من فرستنده و گیرنده عشق و محبت هستم
 • چطور هم از روابطم لذت ببرم هم دیگران را درک کنم ؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • شما همواره ارتباطات مثبت را گسترش میدهد
 • چطور میتوان سطح انرژی مثبت روابط را فزونی بخشید ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • روابط شما سرشار از انرژی شادی و نشاط است
 • چه احساسی دارید وقتی اعتبار زیادی در جامعه دارید ؟
 • چطور میتوان سطح انرژی مثبت روابط را فزونی بخشید ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • روابط شما سرشار از انرژی شادی و نشاط است
 • چه احساسی دارید وقتی اعتبار زیادی در جامعه دارید ؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • من در هر شرایطی خود واقعیم را بروز میدهم
 • برای داشتن دوستان عالی چه چیز کار ساز است ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • احساس خوب در روابط از فاکتورهای اصلی شماست
 • چطور میتوان شرایط بهتری در روابط ایجاد کرد ؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • روابط شما سرشار از احترام و اعتماد بیشتری میشود
 • برای بهبود روابط خانوادگی چه چیز کارساز است ؟
 • خدایاشکرت متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش
 • من روح الهی هستم و جاذب روابط مثبت
 • چرا دوست دارید روابط خوبتان را گسترش دهید ؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • دوستانتان همواره با شما برخوردی بسیار مناسب دارند
 • چرا میخواهید اطرافیانتان را بهتر درک کنید ؟
 • خدایاشکرت متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش
 • شما همیشه نگرش و حس مثبتی به روابطتان دارید
 • چطور میتوان حس خوب را در روابط گسترش داد ؟
 • خدایاشکرت متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش
 • من کاریزمای الهی و عشقی لایتناهی دارم
 • برای ایجاد روابط عالی با دیگران چه چیز کارساز است ؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • گفتار و رفتار شما باعث خوشحالی همه است
 • چطور هم میتوانم محبوب باشم هم اثر گذار؟
 • خدایاشکرت متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش
 • خانواده و دوستانتان حس افتخار بیشتری به شما دارند
 • چگونه هم عشق را تجربه کنم هم شادی دائمی را؟
 • خدایاشکرت متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش
 • من ویژگیهای بسیار مثبت را در خودم میسازم
 • خدایا چطور هم سپاسگذار باشم هم با مقتدر و محترم؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • شما همواره بر روابطتان تاثیر مثبت میگذارید
 • چرا میخواهم هم موفق باشم هم مثبت اندیش ؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • شما جاذب افراد خوب و فوق العاده شاد و آرام هستید
 • چطور هم روابط مثبت را تجربه کنم هم آرامش خاطر را ؟
 • متاسفم دوستتدارم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • من همواره در حال تکامل و رشد در روابط هستم
 • چطور هم مورد اعتماد باشم هم خوشبختی را تجربه کنم؟
 • دوستتدارم متاسفم لطفامنوببخش سپاسگذارم
 • من فرستنده و گیرنده عشق و محبت هستم
 • چطور هم از روابطم لذت ببرم هم دیگران را درک کنم؟
 • متاسفم عاشقتم لطفامنوببخش خدایاشکرت
 • شما همواره ارتباطات مثبت را گسترش میدهد

و صدها مورد بهتر … پیشرفت روزافزونتان مبارک

در مورد سطح سه

ذهنی که خالق اتفاقات و جاذب شرایط شماست هیچگاه از دست اطلاعات منفی راحت نبوده و همواره مورد هجومِ مخرّبِ باورهای محدودکننده جامعه قرار گرفته و به همان میزان نیز به ضرر شما عمل میکند.
در سطح یک شما اطلاعات را به صورت عبارات تاکیدی وارد ذهنتان کردید. درسطح دوم از طریق سوالات ، کانون توجه فکر را روی موارد مثبت متمرکز کردید. حال در سطح سوم به پاک کردن افکار منفی گذشته که به هر دلیلی در حافظه نقش بسته و یا اصطلاحاََ پاکسازی بارِ احساسی در ناخودآگاه میپردازیم تا بتدریج از دست اتفاقات ناخواسته راحت شویم و شروع به ساختن زندگی ایده آل کنیم.چگونه؟

انسان یک موجود روحانی است و این جسمو بدن فقط قسمت بسیار کوچکی از این وجود است. بدن جایگاه روح آدمی است و آن چیزی که بر جسم و البته ذهن برتری دارد روح الهی است. حال اگر این ذهن را به روحی که مشتاقانه و با قدرتی فراتر از حدِّ تصوّر , خواستار خوشبختی ماست تسلیم کنیم چه؟ آنگاه که ما ذهن محدود خودمان را به تسلیم روح نامحدود الهی درآوریم ، ایده ها ، الهامات ، فرصتها و شرایطی که رنگوبوی خدایی دارند و باعث رشد و موفقیت ما میشوند وارد زندگیمان میشوند. یکی از قدرتمندترین و فراگیرترین نوع پاکسازی در علوم روانشناسی همان استغفار است که در مذاهب و ادیان به عنوان یک لطف بزرگ از سمت پروردگار , به انسان آموزش داده شده که استفاده و تکرار آن باعث رفع موانع فکری ، باورهای محدود کننده و مقاومتهای ذهنی میشود و در نهایت انرژی مقدس روح الهی که حلّال همه مسائل در تمام حوزه ها است , در وجودمان جاری میشود و هم ضررهای گذشته را جبران میکنند و هم نتایج و شرایط را به بهبودی هرچه بیشتر هدایت میکنند.

در سطح سوم ، علاوه بر تکرار دو سطح قبلی (عبارات تاکیدی و سوالات قدرتمند کننده) ، عبارات مربوط به پاکسازی ،اینبار با سرعتی بسیار بالاتر و خارج از دامنه درکِ ذهنِ خودآگاه و تحلیلگرِ شما ، وارد حافظه و ذهن ناخودآگاه شما میشود که علاوه بر خالی کردن فضای فکری برای اطلاعات جدید و مثبت ، باعث آرامش , شادی و افزایش سطح انرژی ذهنتان میشود و خداوند از طریق روح الهیِ وجودیمان ، شرایطی را پیش رویمان قرار میدهد , که حلِّ چالش ها و بهبود کیفیت در روابط , از جمله ثمرات به کارگیری این روش میباشد.

تمام اصول استفاده شده در ساخت محصولات سایت چرندُپرند بر اساس معتبرترین علوم و پر نتیجه ترین متدها میباشد.

پیش نیاز: سطح یک و دو

مشخصات: فایل دیجیتالی تصویری 10 دقیقه ای شامل صدها عبارت تاکیدی فوق العاده و صدها سوال مثبت و صدها عبارت پاکسازی (هواوپونوپونو) که در هر لحظه با سرعت خیلی زیاد (30X) , از طریق قدرت بینایی وارد حافظه میشود و فرکانس ذهنی شما را بالاتر میبرند.

فهرست